Information gällande Covid-19

Information gällande covid-19 från och med 1 december                   

Senast uppdaterad: 2021-12-21

Från den 1 december gäller regeringens nya direktiv och Folkhälsomyndighetens rekommendationer och åtgärder mot covid-19 vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

De nya direktiven innebär att vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med över 100 deltagare, behöver medverkande visa upp ett vaccinationsbevis. Vaccinationsbevis utfärdas av E-hälsomyndigheten, läs mer här.

 

Vad gäller på The Viking Museum

Vi använder oss av slot-tider och har begränsat antal gäster i museet, detta för att kunna garantera att varje besökare har en yta 10 kvadratmeter.

De dagliga guidade visningarna ställs in tills vidare.

Då museibesök i allmänhet inte räknas till ”allmänna sammankomster och offentliga tillställningar” behöver du som besökare inte uppvisa något vaccinationsbevis för att besöka museet.

Inga av museets evenemang kommer att ha 100 eller fler medverkande, vilket betyder att du som besökare kan medverka i våra evenemang utan att uppvisa vaccinationsbevis.

De nya reglerna berör endast allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus med fler än 100 deltagare, såsom offentliga danstillställningar på nattklubbar, konserter och shower som anordnas för allmänheten. Exempelvis servering av julbord utan konsert, show eller liknande inslag utgör i sig inte en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning.

Vi ber dig som besökare att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att fortsätta hålla avstånd, stanna hemma om du är sjuk och testa dig vid symtom. Läs mer här.

 

Allmänna riktlinjer från Folkhälsomyndigheten vi följer
  1. Tvätta händerna noggrant och peta dig inte i ansiktet. Eftersom smittämnen lätt fastnar på händerna uppmanar vi till en god handhygien, både bland medarbetare och besökare. Vi informerar genom skyltar och direktkommunikation mot anställda.
  2. Hosta och nys i armvecket. Är det någon medarbetare som känner luftvägsymptom uppmanar vi till att stanna hemma överhuvudtaget. Vid hosta eller nysningar, gör detta i armvecket för att förebygga smitta.
  3. Undvik att röra öron, näsa och mun. Smitta sprids genom slemhinnor.
  4. Stanna hemma vid sjukdom. Både medarbetare och besökare uppmanas stanna hemma vid sjukdom.
  5. Vi uppmanar främst till att tvätta händerna med tvål och vatten, men för våra besökare och medarbetares trygghet har vi handsprit på alla arbetsstationer, toaletter och offentliga utrymmen.

 

Vi följer utvecklingen och de riktlinjer som ges av Folkhälsmyndigheten.
För mer information, läs mer hos
Folkhälsomyndigheten

Läs mer om de nya rekommendationerna kring allmänna sammankomster och offentliga tillställningar här