Ett Hållbart Museum

Arbetet med miljö och hållbarhet i alla dess former är en självklar del i vårt arbete och genomsyrar hela vår verksamhet. Här kommer en kort sammanfattning av hur vi arbetar med dessa frågor:

Energi och miljövänliga material

–  Vi använder tidsenliga vikingakläder tillverkade av naturfärgat garn och naturmaterial, som ull och lin. Kläderna är sydda av medarbetarna själva eller av små och lokala företag. Smycken och rustningar är antingen lokalproducerade eller tillverkade av småskaliga hantverksproducenter.

–  LED-belysning är standard i våra utställningar och byggnaden i övrigt.

–  Fastighetsventilationen är tidsstyrd och optimeras automatiskt efter antalet besökare, för att spara energi.

–  Våra utställningar är oftast byggda med återvunnet, naturligt material och målade med miljövänliga färger. Vi har bland annat återanvänt Djurgårdsförvaltningens avsågade grenar och stammar i våra utställningar.

–  Vi använder helst återvunna material till pyssel och utbildning.

Social Hållbarhet

Alla människor har rätt till kulturupplevelser och vi arbetar ständigt med att förbättra tillgängligheten för olika grupper.
Museet samarbetar bland andra med SFI, Kompis Sverige och Fryshusets sociala verksamhet Barn till Ensamma Mammor. Registrerade flyktingar har även fri entré till museet.

–  Vi erbjuder en gratis audioguide på nio språk, för alla som av olika skäl inte kan ta del av skrivet material. För synskadade finns det möjlighet att känna på olika föremål i utställningen. Vi tillåter även ledarhund i hela byggnaden.

–  Vi har hörslinga i entrén, utställningen och butiken för hörselskadade. Det finns även möjlighet att ta del av handlingen i vår äventyrsfärd i textform. 

–  Det går att ta sig fram med rullstol i hela utställningen, butiken och restaurangen. Vi har även en rullstol att låna ut vid behov. Vår äventyrsfärd har en handikappanpassad vagn med nedfällbar sida. Den rullstolsburne behöver däremot kunna förflytta sig från rullstolen, på egen hand eller med hjälp av assistent, till sittplatsen i vagnen. 

–  Det finns två parkeringsplatser för rörelsehindrade mitt emot museets entré. I byggnaden har vi även hiss och toalett anpassade för rörelsehindrade.

–  Vårt skolprogram går att anpassa efter olika former av funktionsvariationer.

Klimatpåverkan

–  Vi uppmuntrar våra medarbetare och besökare att följa Royal Djurgårdens mål för ett bilfritt Djurgården – att lämna personbilen hemma och ta sig till museet kommunalt eller med andra miljövänliga färdmedel. Läs mer om hur Royal Djurgården arbetar mot hållbara mål här.

–  Varutransporter ska i möjligaste mån ske miljövänligt. Vi använder bland annat företaget Move By Bike för våra folderleveranser.

–  Medarbetare uppmuntras att ha möten digitalt om möjligt.

–  Naturligtvis sorterar vi sopor och allt material i hela huset. Vi tar vara på allt som går att återanvända i museets verksamhet.

Butiken

–  Museibutiken arbetar aktivt med att hitta varor från småskaliga producenter som fokuserar på ekologiska, närproducerade, miljövänliga och ansvarsfullt producerade varor.

–  Flera av produkterna är noga utvalda för att stödja hållbara hantverkare, som tar socialt ansvar genom att förmedla produkter som tillverkas i mål och syfte att stävja fattigdom och utanförskap i utvecklingsländer.

Restaurang Glöd

–  Restaurangen prioriterar ekologiska produkter i inköp, gärna närodlat och med hänsyn till säsong.

 

Hela verksamheten går ständigt igenom miljömålen och ser till att genomföra förbättringar och konkreta åtgärder i alla delar av museet.