ett Hållbart museum

Arbetet med miljö och hållbarhet i alla dess former är en självklar del i vårt arbete och genomsyrar hela vår verksamhet. Här kommer en kort sammanfattning av hur vi arbetar med dessa frågor

Energi och miljövänliga meterial

 

 • Museets medarbetare använder tidsenliga vikingakläder som är sydda av medarbetarna själva och tillverkas bland annat av naturfärgat garn, tyger och naturmaterial som ull och lin. Smycken och rustningar är antingen lokalproducerade eller tillverkade av småskaliga hantverksproducenter.
 • LED-belysningen är standard i våra utställningar och i hela byggnaden.
 • Fastighetsventilationen är tidsstyrd och optimeras automatiskt efter antalet besökare för att spara energi.
 • Våra utställningar byggs oftast med återvunnet material, naturmaterial och målas med naturliga miljövänliga färger. Till exempel återanvänder vi Djurgårdsförvaltningens restprodukter som avsågade grenar och stammar i våra utställningar.
 • I den publika verksamheten och i skolprogram återvinner vi helst restprodukter och återvunna material för pyssel och utbildning.

För mer frågor eller beställningar, kontakta vår sömmerska och forskare inom historisk textil Amanda Rimmer:   amanda@thevikingmuseum.com 

Social hållbarhet

 • Alla människor har rätt till kultur och kulturupplevelser och vi arbetar ständigt med att förbättra tillgängligheten för olika grupper.
 • Museet samarbetar med föreningar Ensamma mammor, Röda Korsets kompisprogram och med registrerade flyktingar som får gratis entré.
 • Museet har audioguide, rullstol går att använda i hela utställningen och för synskadade finns det möjlighet att känna på olika föremål. Vi har ljusslingor i utställningen för hörselnedsatta. Våra skolprogram är även anpassade till olika funktionsvariationer.

.

Butiken

 • Museibutiken arbetar aktivt med att hitta varor från småskaliga producenter som fokuserar på ekologiska, närproducerade, miljövänliga och ansvarsfullt producerade varor.
 • Flera av produkterna är noga utvalda för att stödja hållbara hantverkare som tar socialt ansvar genom att förmedla produkter som tillverkas i mål och syfte att stävja fattigdom och utanförskap i U-länder.

Restaurang glöd

 • Restaurangen prioriterar ekologiska produkter i inköp, gärna närodlat och med hänsyn till säsong.
 • Det naturliga valet som måltidsdryck är kranvatten.

Klimatpåverkan

 • Vi informerar tydligt och uppmanar våra medarbetare och museets besökare att följa Royal Djurgårdens mål för bilfritt Djurgården, lämna personbilen hemma och ta sig till museet kommunalt eller med andra miljövänliga tillgängliga färdmedel. Läs mer om hur Royal Djurgården arbetar mot hållbara mål här!
 • Även varutransporter ska i möjligaste mån ske miljövänligt. Vi använder bland annat företaget Move by bike för våra folderleveranser.
 • Tjänsteresor ska bokas med miljövänliga färdmedel och medarbetare uppmanas att ordna digitala möten där det är möjligt.
 • Naturligtvis sorterar vi sopor och allt material i hela huset och skickar till återvinningen. Vi tar vara på allt som går att återanvända i museets verksamhet.

Hela verksamheten går ständigt igenom miljömålen och ser till att genomföra förbättringar och konkreta åtgärder i alla delar av museet.

Hållbarhet
Hållbarhet