Besök oss med din skolklass

Besök oss med din skolklass! Vi erbjuder roliga, spännande och lärorika lektioner för både förskolor, grundskolor och vuxenutbildningar. Eleverna får uppleva vikingatiden med flera sinnen – titta och känna på föremål, smaka på vikingatida färdkost och avsluta med en tur i vår spännande vikingafärd, Ragnfrids saga. Innehållet i lektionen följer läroplanen i historia.

Förskoleklasser

För förskoleklasser erbjuder vi en barnvisning i utställningen med en av våra vikingar. Lär er om hur barnen hade det på vikingatiden, kläm och känn på häftiga föremål och lyssna på spännande sagor. Pris: 65 kr per barn. I priset ingår en barnvisning på 30 minuter och en medföljande guide.

Äventyrsfärden Ragnfrids Saga kan upplevas som skrämmande för mindre barn och rekommenderas därför från 7 år. Barnens vårdnadshavare avgör om deras barn får åka färden eller inte. Pedagogerna meddelar museivärdarna vilka barn som ska åka.

Grundskoleklasser

Grundskoleklasser erbjuds en interaktiv lektion i utställningen med en av våra vikingar. Provsmaka vikingatida färdkost och känn på vapen och skydd. Lektionen avslutas med en tur i vår åktur Ragnfrids Saga.

Pris: 85 kr per elev. I priset ingår en interaktiv lektion och vår åktur Ragnfrids Saga. Alla medföljande vuxna går in gratis.

Innehållet följer årskursens läroplan i historia.

För grupper om mindre än tio elever har vi ett fast pris på 850 kr.

Vuxenutbildningar

Vi gör specialiserade guidade turer i utställningen för vuxengrupper. Välj mellan en allmän guidad visning om vikingatiden, eller en temavisning om till exempel runor, mytologi, kvinnor på vikingatiden eller skepp och resor.

Priset: 85 kr per elev. I priset ingår en guidad visning på 45 minuter, vår åktur Ragnfrids Saga och entré till museet.

Digitala Visningar

The Viking Museum erbjuder även digitala visningar för skolklasser. På så vis kan ni uppleva vår utställning, tillsammans med våra guider, utan att behöva lämna klassrummet.

Lektionen tar ca 1 timme och gör det möjligt för dina elever att ställa frågor direkt till guiden.

Pris: 1500 kr.

Specialklasser

Har din grupp särskilda behov? Våra visningar går att anpassa efter just era förutsättningar och vi strävar efter att göra innehållet tillgängligt för alla. Vi har bland annat erfarenhet av att guida grupper med NPF-diagnoser, synnedsättning/blindhet, hörselnedsättningar och grupper i behov av undervisning på lätt svenska. 

Hyr en Viking

Om ni inte har möjlighet att besöka oss med er skolklass, så kan våra vikingar komma till er! Vi skickar ut en viking med tidsenliga kläder och föremål, som håller en lektion i ert klassrum. På så vis har eleverna möjlighet att få svar på alla sina frågor utan att behöva lämna skolan.

Lektionen tar ca 1 timme.

Pris: 2000 kr (gäller endast för områden i Stockholms kommun).