Integritetspolicy

The Viking Museum strävar alltid efter att värna om och skydda din personliga integritet. Vi hanterar dina personuppgifter på bästa sätt genom att följa de lagar och regler som finns. Denna integritetspolicy avser alla våra tjänster.

Via vår webbsida lagras dina personuppgifter i syfte av att du ska kunna hantera dina köp och bokningar. Uppgifterna sparas sedan för att vi följaktligen ska kunna erbjuda dig bästa möjliga service. Det kan vara att vi behöver återkoppla i ett aktuellt ärende eller i ett marknadsföringssyfte. Dina personuppgifter anonymiseras när de inte längre är relevanta för de ändamål de samlats in för.

Väljer du att prenumerera på vårt nyhetsbrev så sparas dina uppgifter. Uppgifterna används sedan för att kunna maila ut våra digitala nyhetsbrev och annan information eller direktreklam som vi anser lämplig och relevant för mottagaren.

Du har rätt att när som helst välja att ta bort dina personuppgifter hos oss. Detta gör du genom att kontakta oss via telefon +46(0)8 400 229 90 eller mail till gdpr@vikingaliv.se. Du kan även kontakta oss via samma adress och begära dina uppgifter.

Vår webbsida använder sig av cookies i syfte att samla information och statistik som berör besökarens köpbeteende och intresseområden. Detta för att kunna förbättra våra tjänster och bemöta våra kunders behov. Cookies finns även för att vi ska kunna förbättra besökarens upplevelse och underlätta vid användning av webbsidan. Vi tar inte ansvar för den hantering av personuppgifter som sker hos externa webbsidor som eventuellt länkats från The Viking Museums sida.

Checkruta:

Jag samtycker till att The Viking Museum lagrar mina personuppgifter (e-post och fullständigt namn) för att kunna skicka nyhetsbrev till mig via e-postutskick. The Viking Museum hanterar säkerheten kring mina personuppgifter med största respekt och hänsyn. The Viking Museum lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part.

Vilka uppgifter lagrar vi?

Den e-postadress som angetts vid anmälan av prenumeration av nyhetsbrev.

Vad är den rättsliga grunden för insamlingen?

Vi grundar insamlingen av personuppgifter på samtycke.

Ändamål med insamlingen?

Ändamålet för insamlingen av personuppgifterna (e-post och fullständigt namn) är för att kunna skicka ut nyhetsbrev till de som genom samtycke valt att ta del av The Viking Museums nyhetsbrev.

Hur tar du del av den lagrade informationen?

Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter vi har lagrade om dig. För att göra detta kontaktar du: gdpr@vikingaliv.se

Så raderar eller rättar du information

Du har även rätt att begära rättning eller radering av dina personuppgifter när som helst. För att göra detta kontaktar du: gdpr@vikingaliv.se

Så användningsbegränsar du information eller återkallar ditt samtycke

Du har även rätt att användningsbegränsa och återkalla ditt samtycke när som helst. För att göra detta kontaktar du: gdpr@vikingaliv.se

Period som uppgifterna lagras

Personuppgifter (namn, adress och e-post) som lämnas i samband med prenumerationer av nyhetsbrevet sparas bara så länge som du är prenumerant. När du avanmäler dig så tar vi bort dina personuppgifter.

Kontaktinformation till personuppgiftsansvarig

Kontaktperson: Karin Sahlin
Tel växel: 08-40022990
Epost: gdpr@vikingaliv.se

Ansvarigt bolag som mottager personuppgifterna:

The Viking Museum Stockholm AB
ORG: 559012-0415
Djurgårdsvägen 48
115 21 STOCKHOLM

Rätt att klaga till en tillsynsmyndighet

Om du anser att vi har hanterat dina personuppgifter på ett sätt som ej är förenligt med våra angivna direktiv har du rätten att klaga till en tillsynsmyndighet.