Integritetspolicy

 

The Viking Museum tar din personliga data på största allvar och skyddar den vilket inte bara är våran skyldighet men framförallt din rättighet. GDPR är en lagstiftning för att hjälpa till med att räta upp tidigare existerande data skydd och protokoll och öka säkerheten för individen. Integritet, genomskinlighet, noggrannhet och ansvar är grundläggande.

Vad lagrar vi?

Våran lagring av din data innehåller först och främst ditt fulla namn och din mailadress för nyhetsbrev. Vi lagrar inte data som inte har fått samtycke av individen och stannar mellan den registrerade och personuppgiftsansvariga. Som EUs GDPR artikel 11 anger, den registrerande är inte skyldig att identifieras utav personuppgiftsansvariga. Der registrerades data kommer bara lagras av den personuppgiftsansvariga fram tills att den aktivt säger upp sin prenumenering på nyhetsbrevet. När datan inte då längre är nödvändig eller användbar, kommer datan inte att lagras längre och bli raderad tills den registrerade väljer att ge ny data. 

Data från den registrerade kommer inte delas ut bland någon tredje part och håller sig inom den personuppgiftsansvariga och inga databehandlare.

Vad är dina rättigheter?

Som EUs GDPR artikel 16 anger så har den registrerade möjlighet att korrigera och ändra sin data ifall saker skulle ändras. Framförallt allt EUs GDPR artikel 17 är grundläggande då den tyder på den registrerades rätt att bli glömd. Med det menas det att den registrerade alltid har möjlighet och rätten till att få sin data raderad utan krångligheter. Personuppgiftsansvariga har skyldigheten att därefter radera datan inom en månad. Den registrerade har även rätten att kräva ut av den personuppgiftsansvariga att dela vilken data som lagras

Stora data

The Viking Museum använder sig även utav stora data för att analysera statistiken på hemsidan. I den här datan är alla individer anonyma och är därför inget att ora sig för då vi inte kan spåra besökarna på hemsidan. Exempel på stor data som museet använder sig utav är: 

  • Hur många besökare det är från varje land
  • Hur länge besökarna befinner sig på hemsidan 
  • Vilka olika sidor som är besökta
  • Hur besökare hittar hemsidan
  • Vilka tider på dygnet som får mest aktivitet

Detta är några exempel på hur The Viking Museum använder stor data. Syftet med att museet granskar och analyserar den här datan är för att kunna förbättra upplevelsen på hemsidan för besökarna. Göra den smidigare, roligare, tydligare och mer effektiv. Detta innebär då alltså att den registrerade inte kommer kunna spåras som individ och håller sitt besök på våran hemsida anonymt. Skulle det vara så att personuppgiftsansvariga skulle kolla upp data kring den registrerade hade man först och främst följt EUs GDPR artikel 7 och i alla såna situationer alltid ha tydligt samtycke från den registrerade. 

Korrigering och radering UTav data

Om du önskar att korrigera eller radera din data och agera på artikel 16 och 17, kan du kontakta oss:

Mail: sara@thevikingmuseum.com  eller telefon 08-40022990 

Detta gäller även för frågor kring din data och dina rättigheter.

ANSVARIGT BOLAG SOM MOTTAGER PERSONUPPGIFTERNA:

The Viking Museum Stockholm AB

ORG: 559012-0415

Djurgårdsstrand 15

115 21 STOCKHOLM