Midsommarblot på The Viking Museum

På midsommarafton anordnar vi ett blot på museet, för att fira in sommaren! Blotet inleds med en tematisk visning i utställningen och avslutas med en vikingatida ceremoni utanför museet där vi sjunger in sommaren och de som vill får offra nötter, fröer, bär och mjöd till gudarna. Blotet ingår i entrébiljetten och alla är välkomna att delta.